Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργοποίηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και έχοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών (ΕΥΣΑΑ, ΥΠΑΝΕΠ) για τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, ολοκληρώθηκε η αρχική φάση σχεδιασμού και διαβούλευσης των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, Νήσων Βορείου - Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) και του Συνοπτικού Υπομνήματος Κατανόησης Βασικών Αρχών του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ).

Στη διαβούλευση συμμετείχαν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι επιστημονικών και ακαδημαϊκών φορέων και ερευνητικών κέντρων, επιμελητηρίων, εργατικών κέντρων και σωματείων εργαζομένων, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, φορέων προάσπισης κοινωνικής ένταξης κ.ά., καθώς και υπηρεσίες και μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού του ΠΔΑΜ.

Οι φορείς αποτύπωσαν τις προτάσεις τους κυρίως αναφορικά με τις επηρεαζόμενες περιοχές, τις αποκαταστάσεις των εδαφών, τις αναπτυξιακές προκλήσεις, τις προτεραιότητες και τα είδη πράξεων, καθώς και το σύστημα διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν επίσης στην αρχική αξιολόγηση των σχεδίων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και σχόλια για τη βελτίωση των κειμένων και της ανταπόκρισής τους στις Κανονιστικές απαιτήσεις της Ε.Ε.

Ακολούθως, οι κύριες αλλαγές που πραγματοποιηθήκαν στα ΕΣΔΙΜ αφορούν κυρίως στον εμπλουτισμό των στοιχείων με βάση τις μελέτες που εκπονήθηκαν, στην αποτύπωση ενός ολιστικού χρονοδιαγράμματος μετάβασης, στην ενίσχυση της στατιστικής επεξεργασίας και την μεθοδολογία προσδιορισμού των επηρεαζόμενων εδαφών, στην ανάδειξη των στρατηγικών επιλογών για τη μετάβαση των εδαφών, στην ενίσχυση της λογικής παρέμβασης και στην πληρέστερη αποτύπωση των ενδεικτικών παρεμβάσεων.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συμμετοχή των φορέων στη διαβούλευση του Συνοπτικού Υπομνήματος ΠΔΑΜ διαμόρφωσαν σημαντικά το 1ο Σχέδιο ΠΔΑΜ. Οι φορείς, στην πλειονότητά τους, κατέδειξαν την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στις επηρεαζόμενες περιοχές, ως μείζονες προκλήσεις του ΠΔΑΜ, τόσο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μετάβασης, όσο και για την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδεικνύονται.

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής, δείτε ακολούθως τα διαμορφωμένα κείμενα Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, Νήσων Βορείου - Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης) καθώς και το 1ο Σχέδιο Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 και σας καλούμε να λάβετε μέρος στην παρούσα διαβούλευση αποστέλλοντας τα σχόλιά σας στο email: tg@sdam.gr με την ένδειξη «2η διαβούλευση επί του Π ΔΑΜ και των ΕΣΔΙΜ» μέχρι 25/6/2021.

Ακολούθως βρίσκονται επίσης οι παρουσιάσεις που έγιναν στην ημερίδα της 16ης Ιουνίου 2021 καθώς και τα αποτελέσματα Διαβούλευσης.