Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έναρξη της διαβούλευσης επί του Eννοιολογικού Υπομνήματος (CONCEPT PAPER) του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027.

Έναρξη της διαβούλευσης με τους θεσμικούς εταίρους, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες επί του Εννοιολογικού Υπομνήματος  (CONCEPT PAPER) του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-04/CONCEPT%20PAPER_%CE%A0%CE%94%CE%91%CE%9C%20%CE%A4%CE%95%CE%9B_0.pdf

H διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 26 Απριλίου 2021, και τα σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω δομημένου ερωτηματολογίου.

 

https://forms.office.com/r/2G2RCNGv4y