Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιβαλλοντική έγκριση του Προγράμματος "Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027" βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης

 

Υπογράφηκε σήμερα, 29 Απριλίου 2022, από τον Υπουργό και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, η Απόφαση Περιβαλλοντικής έγκρισης του Προγράμματος "Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027" (Πρόγραμμα ΔΑΜ), βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Το Πρόγραμμα ΔΑΜ είναι το πρώτο Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που λαμβάνει την απαιτούμενη περιβαλλοντική έγκριση, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΑΔΑ_6Τ3Ζ4653Π8-ΧΙΟ).

Η εν λόγω ΚΥΑ επισφραγίζει το γεγονός ότι το Πρόγραμμα ΔΑΜ ενσωματώνει επαρκώς την περιβαλλοντική διάσταση και επιπλέον καθορίζει συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος. Παράλληλα, προτείνει συγκεκριμένες διαδικασίες στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του.

Δείτε εδώ την σχετική ΚΥΑ.