Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

 

Στην υπό ενότητα αυτή θα βρείτε το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως διαμορφώθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση και την εξέταση – αξιολόγηση των σχολίων – προτάσεων που υποβλήθηκαν (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11202).