Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Το Πράσινο Ταμείο Ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 234.11/16-03-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συνολικού π/υ 41.384.181,00€ για το έτος 2022, σύμφωνα με το σχέδιο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα σε βάρος των ΚΑΕ 0439, 2269 και 2279. Η σχετική ΚΥΑ θα εκδοθεί εντός ημερών. Κατόπιν τούτου και με γνώμονα τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» στο πλαίσιο του ανωτέρω χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινο Ταμείου, θα παραταθεί η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 21-03- 2022 στις 21-05-2022.

Image
Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Αρχείο