Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΑΚΤΙΚA 15ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 28.07.2021

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 28.07.2021

 

Στις 28.07.2021 συνεδρίασε για 15η φορά η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλης, ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκος, η ΓΓ Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Σδούκου, ο ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλος, η ΓΓ Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Καλογήρου, ο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκης,  o Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας, η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κα Δανδόλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.E κ. Στάσσης και ο Πρόεδρος του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης.

Κατόπιν έγκρισης της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 14ης συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο κ. Μουσουρούλης ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και προσωπικά την κα Γεωργακοπούλου που έχει αναλάβει και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, για την υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής από την αρχή λειτουργίας της.

 

Ο κ. Μουσουρούλης ξεκίνησε την εισήγησή του καλωσορίζοντας τους επικεφαλής των ομάδων ΟΔΕ και ενημέρωσε για τη σύσταση νέας Ομάδας Διοίκησης Έργου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφορικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι στις 26.07.2021 ο Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής ΔΑΜ και Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας χρηματοδότησης επενδύσεων στις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη. Με την νέα αυτή πρωτοβουλία ενεργοποιείται ο 3ος Πυλώνας του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ) και συγκεκριμένα το πρόγραμμα δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα. Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που ενεργοποιεί τον 3ο Πυλώνα του ΜΔΜ, πριν ολοκληρωθεί η πλήρης θέσπισή του. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η υπογραφή συμφωνιών ανάθεσης παροχής τεχνικής υποστήριξης και για τους 3 Πυλώνες του ΜΔΜ (ΤΔΜ, InvestEU, δανειακή διευκόλυνση) με στόχο την ταχύτερη ωρίμανση των έργων σε συνεργασία με την «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσε και ο κ. Ευγενικός από τη ΓΓ ΔΕ ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τη Διαβούλευση Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔιΜ), ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης των ΕΣΔιΜ καθώς και του εννοιολογικού υπομνήματος, ελήφθησαν υπόψη στη διαμόρφωση του σχεδίου του ΠΔΑΜ 2021-2027. Τα αναμορφωμένα σχέδια ΕΣΔιΜ και ΠΔΑΜ, διαβιβάστηκαν, στις 06.07.2021, στην ΕΥΣΣΑ/ΥΠΑΝΕΠ, προκειμένου να προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη άτυπης διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της. Στόχος της άτυπης διαβούλευσης, η οποία εκτιμάται να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, είναι η κατάλληλη και έγκαιρη αναμόρφωση των κειμένων (ΕΣΔιΜ και ΠΔΑΜ) με βάση τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου αυτά να υποβληθούν επίσημα προς έγκριση αμέσως μετά την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο κ. Μουσουρούλης αναφερόμενος στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΔΑΜ / ΕΣΔΙΜ, ενημέρωσε ότι με την από 25.06.2021 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανατέθηκε σε μελετητική εταιρεία το έργο του Σύμβουλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το ΠΔΑΜ 2021-2027. Η Σ.Μ.Π.Ε. θα παραδοθεί σε προσχέδιο στις 31.08.2021 και σε πλήρες Σχέδιο στις 30.09.2021, προκειμένου να υποβληθεί στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να τεθεί στη συνέχεια σε διαβούλευση, μετά την ενσωμάτωση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που θα ζητηθούν κατά τον έλεγχο της από την Διεύθυνση αυτή. Ο κ. Μουσουρούλης ζήτησε από το ΥΠΕΝ την κατά προτεραιότητα εξέταση της ΣΜΠΕ, ενώ έθεσε το ερώτημα στη ΓΓ ΔΕ ΕΣΠΑ εάν η έγκριση είναι προαπαιτούμενο για την έγκριση του προγράμματος από την ΕΕ.

Ο κ. Διακουλάκης από την ανάδοχο εταιρία, σημείωσε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα με τα τρία εδαφικά που λειτουργούν ως υποπρογράμματα συνεξετάζεται με το συνολικό σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Έχει προχωρήσει η επεξεργασία της ΣΜΠΕ, και συνεξετάζονται όλες οι λύσεις ώστε να επιλεχθεί η ιδανική πιο ισορροπημένη λύση και με δεδομένη την πρόσθετη δυσκολία των διαφορετικών περιοχών και την ιδιαιτερότητα του προγράμματος.

Σχετικά με τη Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΨΜ) ΔΑΜ ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι η Στρατηγική ΨΜ διαρθρώνεται σε τρείς αλληλοεπιδρώντες τομείς (Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πόλεων και Κοινοτήτων, Ψηφιακές Δεξιότητες) μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την παραγωγή καινοτομίας, και περιλαμβάνει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο με άξονες παρέμβασης οι οποίοι αναλύονται σε επενδυτικές προτεραιότητες, σε στόχους και σε ομάδες παρεμβάσεων, με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάδειξη της ψηφιακής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των περιοχών ΔΑΜ. Το έργο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ, υπό την καθοδήγηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΔΑΜ. Περιλαμβάνει τέσσερεις κομβικές ψηφιακές δράσεις για το ΣΔΑΜ, μία εκ των οποίων είναι το «Σύστημα Παρακολούθησης της Αναπτυξιακής Πορείας των περιοχών παρέμβασης ΣΔΑΜ – Παρατηρητήριο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και υλοποίηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Ο κ. Μουσουρούλης συγχαίροντας τον κ. Σταθόπουλο για τη νέα θητεία του στο Πράσινο ταμείο, του έδωσε τον λόγο.

Ο κ. Σταθόπουλος αναφερόμενος στην Οδύσσεια για την προεργασία που απαιτήθηκε, ενημέρωσε ότι μετά τη νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή 70% και τη συμφωνία ΕΦΕΠΑΕ με Πράσινο Ταμείο, θα ακολουθήσει η πρόσκληση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα ύστερα από τη σχετική απόφαση-εισήγηση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου τέλος Αυγούστου.

Ακολούθως, ο κ. Μουσουρούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη έκδοσης μιας ειδικής πρόσκλησης προς φορείς δημόσιου χαρακτήρα με στόχο τον προσδιορισμό εδαφών, εκτός των πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (άρθρο 155 ν. 4759/2020), τα οποία είναι στην κυριότητα των εν λόγω φορέων, και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χωροθέτηση επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρότεινε την έγκριση τυποποιημένου Δελτίου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με σκοπό την καταγραφή των εδαφών και τη συγκρότηση, υπό την επιμέλεια της ΟΔΕ Χωρικού Σχεδιασμού, ενός ειδικού μητρώου. Η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης μπορεί να γίνει εντός του Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την αξιολόγηση - επιλογή έργων Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος 2020-2023, ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι η ΟΔΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες προ-αξιολόγησης στη βάση των κριτηρίων που είχαν εγκριθεί από τα Συντονιστική Επιτροπή και ευχαρίστησε σχετικά τα στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας και την Εγνατία Οδός ΑΕ. Κατόπιν της έγκρισης της επιλογής των έργων από τη Συντονιστική Επιτροπή, το επόμενο βήμα είναι σε συνεργασία με τη ΓΓ ΔΕ ΕΣΠΑ η διεξαγωγή τεχνικών συναντήσεων με τις Αρχές Συντονισμού και Διαχείρισης, προκειμένου να καθορισθούν οι αναγκαίες ενέργειες για τη χρηματοδότηση των έργων.

Ο ΓΓ κ. Σκάλκος συμφώνησε στη διενέργεια σχετικής συνάντησης.

Σχετικά με την οργάνωση της εξειδικευμένης θυγατρικής εταιρίας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η οποία θα αποτελέσει τον κύριο δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Πράξεων στις περιοχές ΔΑΜ στο πλαίσιο των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 2021-2027, ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι στην προκήρυξη της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για το έργο παροχής υπηρεσιών συμβούλου οργάνωσης της νέας εταιρίας, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ένωση εταιριών PWC-Euroconsultants. Καλωσορίζοντας στη συνεδρίαση της Συντονιστικής τους εκπροσώπους των εταιριών κκ Μελετίου, Κοκορίτσικο και Μαρκόπουλο, ενημέρωσε ότι το έργο θα παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν με συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία θα μετέχει εκπρόσωπος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης αναμένεται τέλος της ερχόμενης βδομάδας ενώ συμφωνήθηκε η διενέργεια εναρκτήριας συνάντησης στις αρχές Σεπτεμβρίου και άτυπη συνάντηση με την τεχνική γραμματεία (αν. συντονίστρια κα Μαυρογονάτου) τις ερχόμενες μέρες.

Στη συνέχεια, ο κ. Μουσουρούλης ευχαρίστησε την κα Δανδόλου για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης του κοινωνικού πακέτου ύψους 107 εκ. €. Η ΕΓ κα Δανδόλου ενημέρωσε πως τον Ιούνιο έλαβε με υπογραφή του Υπουργού Εργασίας τις προτάσεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και κατόπιν της σχετικής επεξεργασίας προχώρησε  η εξειδίκευση η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ένταξη, παρά τον φόρτο της ΕΥΔ θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των ενεργειών του Μνημονίου για την λειτουργία των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία, ο κ. Μουσουρούλης, ευχαριστώντας την σχετική ΟΔΕ και την ΑΝΚΟ, ενημέρωσε ότι ορισμένα έργα έχουν ενταχθεί στο μεταβατικό πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση υλοποιούνται με την ευθύνη συγκεκριμένων φορέων και χρονοδιαγράμματα, ως εξής: ηλεκτρολέβητες ολοκλήρωση 10ο του 2021, ΣΗΘΥΑ με διακήρυξη 7ο 2021 υπό προϋποθέσεις ολοκλήρωση 10ο 2023, λέβητες φυσικού αερίου ολοκλήρωση 12ο 2022, μετασκευές Πτολεμαΐδας 5 ολοκλήρωση εντός 2022, διασύνδεση Πτολεμαΐδας Q1 2023 με ενδεχόμενη ανάγκη επανεκτίμησης, διασύνδεση Κοζάνης Q4 2023/Q2 2024 ανάλογα με τον τρόπο δημοπράτησης, διασύνδεση Αμυνταίου Q4 2023. Το έργο του φυσικού αερίου που αφορά στην επέκταση του Συστήματος φυσικού αερίου μέσω νέου αγωγού υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο βασικού σχεδιασμού, αναμένεται έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και επίκεινται οι διαγωνισμοί  προμήθειας σωλήνων και κατασκευής.

Αναφορικά με το έργο των ΟΔΕ, ο κ. Κίσσας, πρόεδρος της ομάδας «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση –Χρηματοοικονομική ικανότητα» ανέφερε ότι στόχος της ομάδας είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου πρότασης στρατηγικής για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής ικανότητας στις περιοχές μετάβασης. Εξετάζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για τη μεγιστοποίηση της μόχλευσης με ιδιωτικούς πόρους καθώς και δάνεια, επιχειρηματικά κεφάλαια, προϊόντα χαρτοφυλακίου εγγυήσεων σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα διερευνηθούν επίσης νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την πράσινη ανάπτυξη, καθώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντελείται κοσμογονία με ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινόμησης, green bonds, κανόνες για Disclosure non financial risks, κοκ. και το ζήτημα είναι ο τρόπος και το πλαίσιο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του πλαισίου για το ΣΔΑΜ θα αποτελέσει καταλύτη για όλη την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Μουσουρούλης στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο της ομάδας για τον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της ΟΔΕ κ. Διβάρης σημείωσε ότι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης έχει δικούς του κανόνες και πως αντί της εξέτασης κριτηρίων διαχωρισμού, η άσκηση αφορά στη συμπληρωματικότητα ώστε τμήμα των πόρων του προγράμματος να κατευθυνθεί στις περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Αναφορικά με το έργο της ΟΔΕ για τις βιομηχανικές μονάδες αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ),  ο πρόεδρος της κ. Λασκαρίδης αναφέρθηκε στη διαμόρφωση στρατηγικής και πλαισίου ανάπτυξης ΟΠΥ στις λιγνιτικές περιοχές. Η ομάδα αναμένεται να ολοκληρώσει και να υποβάλει τις προτάσεις της.

Ο Πρόεδρος της ΟΔΕ ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης και χωρικού σχεδιασμού κ. Οικονόμου ανέφερε ότι με το δελτίο καταγραφής που εστάλη ζητείται από τους δημόσιους φορείς η διαθέσιμη πληροφορία. Ο κ. Μουσουρούλης επισήμανε ότι απαιτείται η εμπλοκή των Περιφερειών για την ενεργοποίηση των φορέων. Επίσης, ενημέρωσε τη Συντονιστική ότι επίκειται η έγκριση της προγραμματικής συμφωνίας από το ΔΣ της ΔΕΗ.

Στη συνέχεια η ΓΓ κα Σδούκου συγχαίροντας το έργο των ΟΔΕ και της Τεχνικής Γραμματείας για την ποιότητα και ταχύτητα των παραδοτέων, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ενεργοποίησε τον 3ο πυλώνα του ΜΔΜ με το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΤΕπ το οποίο είναι σημαντικό να εφαρμοστεί το συντομότερο. Επίσης, επισήμανε το παραδοτέο της ομάδας έργου για το μεταβατικό πρόγραμμα και σημείωσε πως είναι σημαντικό να αντιστοιχηθούν τα έργα με πηγές χρηματοδότησης με τη συνδρομή της ΓΓ ΕΠ ΕΣΠΑ. Συμφώνησε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην έγκριση της ΣΜΠΕ για το πρόγραμμα. Αναφορικά με τις ενεργειακές κοινότητες, ενημέρωσε ότι η ομάδα του Υπουργείου έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα συζητηθεί καταρχήν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Το βασικό ζήτημα είναι η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και άρα εξετάζονται κίνητρα μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Η ΓΓ κα Σδούκου σημείωσε ότι η προνομιακή πρόσβαση έχει αναχαιτιστεί με διατάξεις σε τελευταίο νόμο του Υπουργείου, όπου προτεραιότητα έχουν οι κοινότητες άνω των 50 μελών. Από τις περίπου 2800 ενεργειακές κοινότητες, κάτω των 100 είναι αυτές με πολλά μέλη και συμμετοχή Δήμου. Η κα Σδούκου κατέληξε λέγοντας ότι θα επισπεύσουν τις εργασίες, ώστε να υπάρχει πρώτο παραδοτέο το φθινόπωρο.

Ο ΓΓ κ. Σκάλκος αναφερόμενος στο μεταβατικό πρόγραμμα, σημείωσε ότι θα εξεταστεί η κατά τον καλύτερο τρόπο υλοποίηση του.

Ο κ. Στάσσης επιβεβαίωσε ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΗ θα συζητηθεί η προγραμματική συμφωνία προκείμενου για την ανάθεση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης, ενημέρωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί τα δεδομένα ως προς τις πηγές χρηματοδότησης και γίνεται επεξεργασία. Υπάρχει σχεδιασμός, ωστόσο παράλληλα χάνονται οι θέσεις απασχόλησης δεδομένου ότι έκλεισαν δυο μονάδες στην Καρδιά και καθυστερούν οι επενδύσεις. Επίσης, ο κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι ως προς τις τηλεθερμάνσεις είναι εκτός προγραμματισμού, δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα με το Αμύνταιο, αναζητούνται πόροι για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους διότι με τη βιομάζα έχουν εκτιναχθεί οι τιμές, και δεν επιταχύνθηκε ο ρυθμός των ΒΙΠΕ παρά την πρόθεση της ΕΤΒΑ. Οπότε, συμπέρανε ότι πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση, διότι οι συμβατικοί ρυθμοί δεν αρκούν και υπάρχει πίεση σε εισόδημα και απασχόληση.

Ο κ. Μουσουρούλης συμφώνησε ως προς την καθυστέρηση ενεργοποίησης ορισμένων δράεων. Από την άλλη, σημείωσε την πρόοδο που έχει συντελεστεί αναφέροντας τα έργα για τις τηλεθερμάνσεις, την έναρξη της επέκτασης ΔΕΣΦΑ, τα φωτοβολταίκα της ΔΕΗ, κα. Ο κ. Μουσουρούλης επίσης ανέφερε ότι όλα όσα σχεδιάζονται έχουν τεχνικό χρόνο πολλαπλάσιο του πολιτικού και σημείωσε ότι η Συντονιστική θα πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο κ. Κασαπίδης, σημείωσε ότι πρέπει να φανεί ότι ο σχεδιασμός μπαίνει σε φάση υλοποίησης και για αυτό υπογράμμισε τη σημασία να γίνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο προγράμματα κατάρτισης των ανέργων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λαμπρόπουλος, σημείωσε τη διακριτή αντιμετώπιση που πρέπει να έχει η Μεγαλόπολη σε σχέση με την υπόλοιπη Αρκαδία καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ιδιαίτερα για το ειδικό πολεοδομικό που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου. Επίσης, αναφέρθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Motocross και πρότεινε την μονιμοποίησή του.

Ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε η χώρα διεκδίκησε στο πλαίσιο των Κατευθυντηρίων Γραμμών Κρατικών Ενισχύσεων το μέγιστο για το ύψος των ενισχύσεων και ότι υπάρχει ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου η διαφορετική αντιμετώπιση της Μεγαλόπολης. Σχετικά με το motocross, διευκρίνισε ότι τα 93 στρέμματα είναι ιδιοκτησίας ΔΕΗ εκ των οποίων ο αγωνιστικό χώρος καταλαμβάνει 51 στρ. και πως έχει υπάρξει συζήτηση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης για 10 χρόνια, όμως δεν μπορούν να υπάρχουν μακροχρόνιες δεσμύσεις δεδομένου ότι, στο μέλλον, οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν θα είναι στην κυριότητα της ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Μαλούτας σημείωσε ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από τη Συντονιστική, αλλά χωρίς ακόμα ορατά αποτελέσματα ενώ η απολιγνιτοποίηση εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς με συνέπειες. Υπάρχει καθημερινή αγωνία των πολιτών ειδικά για τις τηλεθερμάνσεις, που για πολλούς είναι συνυφασμένες με την απολιγνιτοποίηση. Ο κ. Μαλούτας ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των ενεργειακών κοινοτήτων.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Οικονόμου ζήτησε πολύ πρόσφατα ποσοτικοποιημένα στοιχεία για την ανεργία και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι παρακολουθούνται 15 δείκτες, τον περασμένο μήνα υπήρξαν 29.000 άνεργοι, ενώ παραδόξως υπήρξε θετικό ισοζύγιο για το άνοιγμα επιχειρήσεων. Σημείωσε επίσης ότι η ωρίμανση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και τα εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, είναι οι επιταχυντές για παραγωγικές δραστηριότητες με εισόδημα και θέσεις εργασίας. Οπότε και πρότεινε να προχωρήσουν νωρίτερα και πριν την έναρξη των προγραμμάτων νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις δυο περιφέρειες, καθώς και να ακολουθηθεί η ευρωπαϊκή προτεραιότητα για Πράσινη Ευρώπη.

Ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι η Συντονιστική Επιτροπή δεν υποκαθιστά το κράτος. Παράλληλα υπογράμμισε όμως ότι τα μέλη της Συντονιστικής πρέπει να ενεργοποιούν τις υπηρεσίες τους. Συνέχισε λέγοντας, πως η Ελλάδα επέλεξε τον Μάρτιο 2020 να υπάρξει ένα Πρόγραμμα ΔΑΜ και όχι κατάτμηση σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα και ότι με αυτόν τον τρόπο επετεύχθη μόχλευση πόρων από ΕΤΠ ΕΚΤ. Το στοίχημα θα κριθεί στην εφαρμογή από τις δομές του κράτους.

Σε σημείωση του κ. Κασαπίδη για το κόστος των κατασκευαστικών έργων, ο κ. Μουσουρούλης συμφώνησε ότι έχει ανέβει το κόστος για όλα τα έργα.

Ο κ. Κιάνας έθεσε το ζήτημα της ρήτρας δίκαιης μετάβασης και ειδικά την κατάργηση του επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης στο Εξοικονομώ. Η ΓΓ κα Σδούκου σημείωσε ότι για το Εξοικονομώ υπάρχει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργού κ. Σκρέκα επανασχεδιασμός ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, ενώ ο προϋπολογισμός είναι πολύ μικρότερος. Άρα υπήρξε μείωση ποσοστών και απαλοιφή των premium, όπως covid και ποσοστό για τις περιοχές ΔΑΜ. Ο κ. Μουσουρούλης πρόσθεσε ότι η ρήτρα δίκαιης μετάβασης εισήχθη ως όρος ως αναγκαία θετική διάκριση είτε σε επίπεδο πόρων είτε με άυλες ενέργειες. Στον υπό επεξεργασία νόμο επιχειρείται νομοθέτηση της ρήτρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

 

  • την έγκριση της επιλογής των έργων του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος 2020-2023 οι μελέτες των οποίων θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ
  • την έκδοση μιας ειδικής πρόσκλησης προς τους φορείς δημόσιου χαρακτήρα με στόχο τον προσδιορισμό εδαφών κυριότητας τους τα οποία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χωροθέτηση επενδύσεων.