Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Στις 18 Οκτωβρίου 2022 έγινε το έναυσμα για την υλοποίηση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διοικητή ΔΑΜ,  κ. Πελοπίδα Καλλίρη. Συμμετείχαν τα βασικά μέλη της και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΔΑΜ εξειδικεύτηκαν συνολικά 11 δράσεις ,ύψους 161,5 εκ. €, που αφορούσαν 3 από τις 6 προτεραιότητές του και πιο συγκεκριμένα: 

▪ 4 δράσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1, που στόχο έχουν την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,

▪ 3 δράσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4, που στόχο έχουν την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,

▪ 4 δράσεις στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας, που στόχο να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την υλοποίηση του Προγράμματος.

Η Ελλάδα προχωρά στην εξειδίκευση του Προγράμματος, πρώτη από όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ ήδη ήταν και η πρώτη χώρα μέλος που επέτυχε την έγκριση του Προγράμματος από την Ε.Ε. στις 16 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.