Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χρήσεις γης και αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου στις λιγνικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας-Συμμετοχή του Κωστή Μουσουρούλη

 

Ο Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης, συμμετείχε στις 31/03/2021 στην 4η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων μερών (Stakeholders Group Meeting) που οργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου « Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions» με ακρωνύμιο DeCarb του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe. H συνάντηση ήταν θεματικά εστιασμένη στο ζήτημα: Χρήσεις γης στις περιοχές «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου.

Ο Κωστής Μουσουρούλης, εισαγωγικά, υπενθύμισε τον βασικό στόχο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου, δεδομένου ότι η “μονοκαλλιέργεια” του λιγνίτη είχε ως αποτέλεσμα να ατροφήσουν οι υπόλοιποι παραγωγικοί τομείς. Γι'αυτό, όπως ανέφερε, και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υπάρξει ανάπτυξη στους πέντε πύλωνες που έχουν επιλεγεί για μία εξυπνότερη, πιο πράσινη, πιο συνδεδεμένη, πιο κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη: καθαρή ενέργεια, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο, έξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, τεχνολογία και εκπαίδευση. Αυτό θα συνδυαστεί με τη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, δηλαδή με στόχο τον χωρικό σχεδιασμό, τις χρήσεις γης.

Ως προς το σημείο αυτό ο Κωστής Μουσουρούλης τόνισε ότι θα εξετασθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τη ΔΕΗ και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της καθώς και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, για να επιλεγούν χρήσεις γης πρέπει να υπάρχει καταγραφή, μελέτη, ανάλυση των υφιστάμενων και θεσμοθετημένων χρήσεων γης και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτεροι σχεδιασμοί, τα καθεστώτα προστασίας και οι ανάγκες κάθε περιοχής.

Γι 'αυτό και έχουν σημασία οι «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.) που θεσπίσθηκαν, με τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να χαρακτηρίζονται ως «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα., ενώ ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ. Σημαντικό ρόλο θα έχουν τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια ως εργαλείο για το χωρικό σχεδιασμό.

Συνοψίζοντας, ο Κωστής Μουσουρούλης έθεσε ως στόχο την αναδιάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας, τον ανασχεδιασμό όλων των τομέων παραγωγής, έτσι ώστε να δοθούν προοπτικές ανάπτυξης και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που έχουν συσσωρευθεί κατά την προηγούμενη δεκαετία.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη συζήτηση στο

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp7jhndgM4o