Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εφαρμόζουμε ένα συνεκτικό σχέδιο για την αδιάλειπτη και αδιατάραχτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων

Ο Κωστής Μουσουρούλης, Προέδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,  σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο REAL.GR, αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα της τηλεθέρμανσης που ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό τις υπό μετάβαση περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Ακολουθεί το άρθρο. 

 

Η απεξάρτηση του ενεργειακού μίγματος από τον λιγνίτη υπάγεται στα επιμέρους μέτρα που λαμβάνει η χώρα στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, όπως τα έχει εδώ και καιρό υπαγορεύσει η τιμολόγηση του άνθρακα και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Οι αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στις -έντονα και μακροχρόνια- εξαρτημένες από τον λιγνίτη περιοχές θα αντισταθμισθούν με την διαφοροποίηση του παραγωγικού τους συστήματος, σε εφαρμογή του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πηγής χρηματοδότησης για τη στήριξη των αναγκαίων επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή η Enterprise Greece, ως ο αρμόδιος φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, συνδράμει το έργο της Συντονιστική Επιτροπής.

Η Συντονιστική Επιτροπή, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής, έθεσε επίσης ως βασική προτεραιότητα την αντικατάσταση της θερμικής ενέργειας με την οποία η ΔΕΗ τροφοδοτεί τις τηλεθερμάνσεις, ανακτώντας την απορριπτόμενη θερμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας. Είναι σαφές ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις που εδώ και τριάντα χρόνια αναπτύσσονται στη Δυτική Μακεδονία, επηρεάζονται άμεσα από τις συνθήκες λειτουργίας και φόρτισης των λιγνιτικών μονάδων. Μέσω των εγκαταστάσεων αυτών και των δικτύων που επεκτείνονται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων, οι δημοτικές επιχειρήσεις παρέχουν σε χιλιάδες καταναλωτές της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου ανταγωνιστική, σε σχέση με το πετρέλαιο, θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο και ζεστό νερό χρήσης για όλη τη διάρκεια του έτους.

Με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, μετά από οργανωμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε ένα συνεκτικό σχέδιο για την αδιάλειπτη και αδιατάραχτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων. Κεντρική ιδέα του σχεδίου είναι η διασύνδεση, μέσω αγωγών μεταφοράς θερμικής ενέργειας, όλων των σημείων παραγωγής με όλα τα σημεία κατανάλωσης και η διαμόρφωση ενός ενιαίου επιχειρηματικού σχήματος με σύμπραξη των δημοτικών επιχειρήσεων των τριών πόλεων.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη βελτιστοποίηση του μίγματος καυσίμων και των μέσων παραγωγής θερμικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ένας θερμικός κόμβος ο οποίος θα απαρτίζεται από τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V και μια νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, καθώς και από ηλεκτρικούς λέβητες και λέβητες φυσικού αερίου. Το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων υπερβαίνει τα 170 εκ.

Με την εφαρμογή του σχεδίου, εκτός από την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητά τους και, παράλληλα, στηρίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών μετάβασης. Το σχέδιο αυτό αποτυπώθηκε σε ένα Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας που υπέγραψαν στις 17 Σεπτεμβρίου του 2020 οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε εφαρμογή του οποίου συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας. Έργο της Ομάδας είναι η διαμόρφωση των βέλτιστων επιλογών και η εξέταση όλων των ζητημάτων που αφορούν σε κρίσιμες παραμέτρους του σχεδίου, όπως το κόστος, η ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του και η επεξεργασία των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίζεται ένα αναλυτικό πενταετές Σχέδιο Δράσης στο οποίο θα περιγράφεται και θα τεκμηριώνεται το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών καθώς και οι λοιπές αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων και κατ’ επέκταση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.

Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή επεξεργάστηκε και προωθεί εναλλακτικές λύσεις για τις πόλεις οι οποίες δεν διαθέτουν τηλεθερμάνσεις. Για την πόλη της Φλώρινας, η οποία δεν διαθέτει σε λειτουργία πλήρες ή μερικό δίκτυο τηλεθέρμανσης, οι θερμικές ανάγκες θα καλυφθούν με την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται και οι συνδέσεις των καταναλωτών. Για την Μεγαλόπολη, καταρτίστηκε και υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης, τόσο για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που συνδέονται με το υφιστάμενο μερικό δίκτυο τηλεθέρμανσης, όσο και των κτιρίων των νέων καταναλωτών που θα αιτηθούν να συνδεθούν στο δίκτυο του φυσικού αερίου.

 

https://www.real.gr/arthra_gnomes/arthro/k_mousouroulis_to_zitima_tis_tilethermansis-721120/